ZASÍLÁNÍ NOVINEKZASÍLÁNÍ NOVINEK


Registrace   |   Ztráta hesla     
Košík je prázdný.
Jsi tím, co vidíš v druhých! Vnímej ve všech světlo, příteli.
To je nejpraktičtější a nejrychlejší cesta k tvému vlastnímu osvícení.

Ráhula


facebook stránky - mějte přehled o novinkáchVYHLEDÁVÁNÍVYHLEDÁVÁNÍ
V článcích Ve videu
V produktech Všude
NAŠE NABÍDKANAŠE NABÍDKA
Články o zdravíČlánky o zdraví
Pro volný časPro volný čas


Budeme rádi za podporu stránek ZDE. DěkujemeTOPlistNumerologie - Dny narození 1-10


Zvedněte si náladu našimi vtipy.


Kategorie článků:  Články o zdraví  -  Astrologie a numerologie


Obsah - odkazy na články s jinými dny narození

1 – nezávislost

vlastnosti, možnosti
Je nezávislá a je schopná hluboké lásky. Rozhoduje se sama. Je chápavá, solidní, přesná a čestná. Je přímá a jasně se vyjadřuje. Má ráda novinky a pružně je zavádí. Má tvůrčí myšlení a dar využívat tvořivosti k prosazení svých cílů a hledání nových možností. Je pozitivní a chytrá. Je sebevědomá, cílevědomá, dynamická a vynalézavá. Spoléhá na sebe, tvrdě pracuje a má vitalitu. Obvykle má rychlý postup v zaměstnání. Je laskavá a je dobrým spolupracovníkem. Ráda pomáhá ostatním Ráda cestuje, dovede ocenit krásu a miluje život. Je si vědoma sama sebe. Má silného ducha a vůdčí sílu s jasným pohledem do budoucnosti.
Lpí na svých názorech. Nemá ráda nepořádek, lenost, nedbalost, falešnou pýchu, sliby a pochlebování. Má ráda svobodu a špatně snáší nadvládu druhých. Někdy se na kratší nebo delší čas stáhne do soukromí. Pocit osamění. V honbě za sebeuplatněním nevidí druhé.

čemu je třeba se učit, slabiny
Je tvrdošíjná. Prosazuje se značné „ego“ – je nesnesitelná. Pozor na závislost na druhých. Komplex méněcennosti. Pozor na zlost, vzteklost a obtíže v komunikaci, které mohou přivodit nepříjemné situace. Tvrdohlavost v partnerském vztahu. Je sobecká a je sama. Je zahleděná do sebe, mluví jen o sobě. Je žárlivá. Je panovačná. Těžce nese přerušení přátelství. Nepodaří-li se jí dosáhnout toho, co chtěla, propadá smutku, pesimismu, podráždění a depresi. Je neústupná. Nesnáší kritiku a sama ráda kritizuje. Je ovlivnitelná a sama ovlivňuje druhé. Rozhoduje se unáhleně a riskuje. Pozor na vnitřní pýchu. Pozor na utrácení nad poměry.

 

2 – družnost

Vlastnosti, možnosti
Je ohleduplná a dovede naslouchat druhým. Je oddaná a citově založená. Pracuje i pro druhé a dokáže se vcítit do druhého. Je družná a drží se v blízkosti rodiny. Je diplomatem. Je romantická a má umělecké sklony. Má jemnou povahu. Řídí se intuicí. Důležitá je harmonie. Ráda dává i dostává. Vážná rozhodnutí provede až po důkladném promyšlení.
Chce mít partnera, v samotě je jí teskno. Při řešení problému je třeba hledat dohodu i za cenu kompromisu. Snadno se dá umlčet.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Je přecitlivělá a zranitelná. Pozor na obviňování druhých. Pozor na manipulaci s druhými či závislost na nich. a to především na partnerovi. Pozor na malicherné spory. Vyvarovat se nedůvěřivosti, strachu a disharmonie. Chybí jí odvaha a ctižádostivost. Je nerozhodná. Může citově vydírat. Je zahořklá a hádavá. Má sklony k hromadění majetku. Nedokončuje rozpracovanou práci. Pozor na stravování. Pozor na hněv.

3 – kamarádství

Vlastnosti, možnosti
Je společenská a kamarádská. Má ráda lidi a má mnoho přátel. Je upřímná. Je činorodá a plná nápadů. Nemá strach z druhých lidí. V milostném vztahu chce být nezávislá. Velmi důležité je najít si partnera pro společnost. Je smělá, aktivní, spolehlivá a iniciativní. Chce po sobě zanechat stopu. Má ráda úspěchy. Má štěstí v lásce. Ráda cestuje. Obvykle to co chce vykonat, se nejdříve odehraje v její mysli. Má smysl pro oblékání.
Důležité je být veselý a brát život takový, jaký je. Neplýtvat svojí energii. Věnovat se partnerovi a dětem. Snažit se o přizpůsobení. Zajímat se o všechny příležitosti a ihned je neodmítat.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Pozor na zesměšňování druhých. Vyhýbat se povrchnosti. Je výstřední a příliš ctižádostivá. Je žárlivá a prchlivá. Je domýšlivá. Činí výčitky a kritizuje. Působí na city druhého. Je přecitlivělá a roztěkaná. Je nervózní. Pozor na zbytečné diskuse. Pozor na diktátorské sklony především doma.

4 – vyrovnanost

Vlastnosti, možnosti
Je praktická a vyrovnaná. Má ráda rutinu. Je rozhodná. Má dobré organizační schopnosti. Je spolehlivá a soucitná. Když má někoho ráda, tak je vřelá, štědrá a věrná. Je systematická a trpělivá. Tvrdě pracuje, aby dosáhla jistoty a stability, a to všude. Důležitou roli hraje pevný partnerský svazek.
Vrozená nejistota ji vede k hromadění majetku. Vrozený instinkt ji nutí stále proti něčemu bojovat. Nerada utrácí.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Může dojít ke ztrátě osobnosti až rezignaci. Je útočná až hrubá. Pozor na kritiku všeho. Pozor na sobeckost. Nerozhodovat se unáhleně. Pozor na melancholii.

5 – vnímavost

Vlastnosti, možnosti
Je otevřená, odvážná, energická a zásadová. Je ráda svým pánem. Je vnímavá. Má ráda pokrok a potřebuje pro svoji činnost prostor. Má ráda změny a není pro ni nic pevného. Má téměř magnetický vliv na lidi, má šarm. Je srdečná, veselá a pohotová. Je ochotná riskovat. Má dobrou logiku a výmluvnost. Ráda komunikuje s druhými. Je stále ve spěchu a ráda cestuje. Věnuje péči vzhledu a svému zdraví. Má ráda úspěch a ocenění. Má zájem o nové věci a jejich fungování. Je zvídavá. Má jasno v tom, co chce.
Nemá ráda, když se jí říká, co a jak má dělat. Přelétavost z jedné věci na druhou. Je povrchní. Je třeba více trpělivosti. Vyhýbat se nudě.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Je neurotická a uzavřená do sebe. Je náladová a nedůtklivá. Je konfliktní. V některých případech se z ní stává podvodník a lhář. V rozčilení je hrubá a podrážděná. Vnucuje své názory druhým. Má v sobě vnitřní napětí a snadno propadá stresu. Je nestálá. Pozor na záludnost ve vztazích.

6 – harmonie

Vlastnosti, možnosti
Tato osoba potřebuje lásku a teplo domova. Vše dělá proto, aby dosáhla harmonie. Hledá partnera pro celý život. Je laskavá, citlivá, ohleduplná a bezelstná. Miluje rodinu a lidi, žije řádným manželským životem. Je třeba si udělat čas na sebe i druhé. Má dobré vztahy k rodičům, dětem a přátelům. Má hodně přátel. Ráda pociťuje, že někam patří a má své místo. Je spravedlivá a vnímavá. Je jemná, s příjemným a vřelým hlasem. Je romantická a oddaná. Sex považuje za přirozenou součást naplnění vztahu. Má ráda luxus, miluje krásu a má umělecké nadání. Důležitá je práce v týmu. Ráda je ve společnosti krásných lidí. Je obvykle tzv. domácím typem.
Je tajnůstkářská. Může se stát, že obtížněji hledá svého partnera, anebo dává podněty k rozchodu. Je naivní. Má nedostatek sebedůvěry. V zájmu udržení souladu v partnerském vztahu může dojít ke ztrátě její důstojnosti.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Má sklony k lenosti. Je stále ve zbytečném spěchu a návalu emocí. Je pomstychtivá. Má sklony k závislosti na alkoholu a drogách. Stresující a nebezpečný je mimomanželský poměr. Snaží se uspokojit pouze své požadavky. Má nároky na pozornosti např. v práci. Pozor na sobeckost a obtěžování druhých. Pozor na posedlost.

7 – zkušenost

Vlastnosti, možnosti
Má dar naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Tato osoba je citlivá a vnímavá. Pro svůj život potřebuje partnera. Často má názory duchovní povahy, vztah k životnímu prostředí a medicíně. Stává se aktivistou. Ráda pomáhá druhým. Věří sama sobě, přírodě, ostatním a životu. Velmi často se ocitá tváří v tvář výzvám, které jsou hybnou silou pro osobní růst. Dovede dobře analyzovat vzniklé situace. Nemluví naplano. Je dobrosrdečná, společenská, romantická a sentimentální. Je dobrým řečníkem a má sklony k umění. Je přátelská, sympatická a přitažlivá pro opačné pohlaví. Je bohatá bez materiálního bohatství.
Má snahu si vše odzkoušet na své kůži a nedbá rad a varování těch, kteří již danou situaci prožili. Špatně snáší hlupáky, pokrytce a nepoctivost. Má ráda tajemství a tajnosti. Nerada se slepě řídí radami. Vyhýbá se myšlenkám typu „co by se stalo kdyby“. Je třeba nechat všemu přirozený průběh a nesnažit se něco zpomalovat.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Je bezhlavá, úzkostlivá a přílišně nápadná. Pozor na naivitu ve vztazích, neboť často nerealisticky vnímá partnera. Má sklony k závislosti na alkoholu a drogách. Má sklony k intrikám, jež vedou až ke zničení druhého. Je neklidná a roztěkaná. Je prospěchářem. Neodpouští. Velmi rychle mění své názory. Zbytečně plýtvá energií a časem. Nepřemýšlí nad realizací plánů, ale bez rozmyslu je realizuje. Nemá úctu k práci druhých. Má trýznivé pocity. Nevnímá druhé.

8 – rovnováha

Vlastnosti, možnosti
Tato osoba má vysokou energii. Má vůdcovské sklony. Je inteligentní, bystrá a podnikavá. Má dobrou představivost a obrazotvornost. Je odhodlaná a pracovitá. Je trpělivá, pohotová, poctivá a vážná. Má pevnou vůli. Ke svému cíli jde přes řadu překážek a každou práci bere vážně. Důležitou roli hraje úspěch, odměna, peníze a postavení. Je sebevědomá a výkonná. Snaží se o materiální bohatství.
Bude třeba stále udržovat rovnováhu mezi silou, energií a mocí, bohatstvím a citem, slávou a láskou, inteligencí a bystrostí apod. Důležitá je přizpůsobivost. Nezapomíná na křivdy.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Je neústupná a tvrdošíjná při řešení nepříznivých situací a v boji s nepřáteli. Pozor na nenasytnost, moc, zneužívání postavení a peněz. Je melancholická. Je sobecká a nemá pochopení pro druhé. Ráda kritizuje a klame. Zapojuje se do různých pletek a je pomstychtivá. Je vychloubačná. Chce získat výhody pro sebe na úkor druhých. Manipuluje s druhými a nehraje „fér“. Bývá trudomyslná a chybí ji smysl pro humor. Je netolerantní. Při rozčilení dovede ničit vše kolem sebe. Pozor na alkohol a drogy. Pozor na pasivitu. Trápí se černými vzpomínkami a smutnou minulostí. Zaplétá se do různých milostných dobrodružství a afér. Rozšiřuje pomluvy. Je agresivní, panovačná, tvrdohlavá, svéhlavá a má sklon k terorizování druhých. Je to silné karmické číslo, a tak vždy to, co činí druhým, se jí vrátí, a to vícenásobně.

9 – uvážlivost

Vlastnosti, možnosti
Tato osoba má velkou citlivost a je spolehlivá. Pravdu řekne až po důkladném promyšlení. Skrývá se v ní víc, než je vidět. Má schopnost akceptovat se taková, jaká je. Chce být zachraňovatelem. Je přátelská a vážná. Hledá hlubší smysl života. Je ctižádostivá, tvůrčí a mocná. Je otevřená, upřímná, nezávislá a nebojácná. Dovede čelit velmi obtížným situacím. Tvrdě a usilovně pracuje. Je zodpovědná a má ráda pocty a slávu. Vynakládá hodně energie, aby získala obdiv a sympatie. Má organizační schopnosti. Stále je v pohybu a činnosti tak, aby dosáhla svého cíle. Spirituální zaměření. Dovede odpustit. Sklon k poznávání a vzdělávání. Svým způsobem je perfekcionista. Hledá partnera s obdobnými zájmy.
Je skromná, až zakřiknutá. Nic neodkládá a vše řeší ihned, neboť věří, že rychlé a krajní řešení je nejlepší. Je vybíravá a někdy má sklon k výstřelkům. Vše bere příliš vážně a trápí se tím.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Je nesnesitelná a nedůtklivá. Má strach z maličkostí. Je obtížně ovládnutelná. Je prchlivá a dá se snadno vyprovokovat. Je impulzivní, agresivní až krutá. Bezhlavě riskuje. Vytváří spory v manželství. Má negativní postoj k spolupracovníkům, přátelům a partnerovi. Je hněvivá a arogantní. Pozor na vnitřní neklid a drogy. Pozor na falešnou pýchu a pokrytectví. Je netolerantní a úzkoprsá. Odsuzuje druhé a hledá na nich vady. Má sklony k snobismu a kousavým poznámkám.

10 – síla

Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je emocionálně velmi silná. Je nezávislá, soběstačná a hrdá. Je pracovitá, zásadová a sebevědomá. Střeží své soukromí. Dosahuje úspěchů až po tvrdé práci. Má sklony k vůdcovství. Dovede dobře prosazovat své cíle a zájmy. Je tvůrčí. Je vitální a oddaná své práci. Je soucitná.
Má málo dobrých přátel. Nepodléhá náladám. Lpí na pocitu výjimečnosti. Nemá se upínat na jeden tzv. velký cíl a přitom ztrácet přehled o ostatních a někdy důležitějších cílech. Někdy strach či obava při prosazování svých cílů. Stahuje se do sebe. Vyhýbat se rutině.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Je rezervovaná a uzavřená. Může dojít k dočasnému odloučení od rodiny. Je jí těžko porozumět. Je závislá na sedativech. Pozor na závislost na druhých lidech. Je zarputilá. Pozor na nadřazenost a odtažitost. Je neústupná, což způsobuje napětí ve vztazích. Pozor na hádky a alkohol.Další články z kategorie
Pro výpis všech článků z kategorie klikněte zde.

Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
    
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 
2011-2022 © PiDi Soft |  Mapa webu |  Odkazy