ZASÍLÁNÍ NOVINEKZASÍLÁNÍ NOVINEK


Registrace   |   Ztráta hesla     
Košík je prázdný.
I to největší dílo vzniká postupně, jako řeka v horním toku.
Lao-ć


facebook stránky - mějte přehled o novinkáchVYHLEDÁVÁNÍVYHLEDÁVÁNÍ
V článcích Ve videu
V produktech Všude
NAŠE NABÍDKANAŠE NABÍDKA
Články o zdravíČlánky o zdraví
Pro volný časPro volný čas


Budeme rádi za podporu stránek ZDE. DěkujemeTOPlistNumerologie - Dny narození 11-20


Zvedněte si náladu našimi vtipy.


Kategorie článků:  Články o zdraví  -  Astrologie a numerologie


Obsah - odkazy na články s jinými dny narození

11 – citlivost

Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je citlivá a intuitivní. Má zájem o duchovní cestu. Je to charismatická osobnost. Má ráda druhé lidi. Je snílkem. je diplomatem. Má revoluční myšlení a autoritativní chování. Projevují se léčitelské schopnosti. Je perfekcionista. Cítí se dobře tam, kde se jedná o kolektivní rozhodování.
Nerada sděluje druhým své city. Vědomě neublíží. Důležité je udržovat rovnováhu mezi dáváním a braním. Je potřebná harmonie především doma. Potřebný je denní odpočinek. Mne si ruce nebo kouše nehty.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Je umíněná a jedovatá. Je zranitelná a prchlivá. Může dojít k nedorozumění. Dostává se do stavu nejistoty. Je někdy závislá na druhých. Pozor na hněv a emoce. Je tvrdohlavá a sobecká. Pozor na výbuchy vzteku. Pozor na povrchnost, snahu manipulovat s druhými a na konfrontaci.

12 – všestrannost

Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je činorodá a myšlenkově bystrá. Je všestranná a profesionálně schopná. Je chytrá, oblíbená a přitažlivá. Vyniká v řadě oblastí. Má smysl pro rodinu. Je otevřená, přátelská, společenská a zvídavá. Je veselá, nezávislá a rychle chápající. Je cílevědomá a tvořivá. Ráda cestuje za poznáním a má radost ze života. Ráda vaří a má ráda slavnosti a oslavy. Dovede se snadno přizpůsobit.
Potřebuje vedle sebe partnera bez problémů. Chrání své soukromí. Je příliš náročná. Nemá ráda, když se jí říká, že něco nedokáže. V životě může dojít ke zmatku a chaosu.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Rozhoduje se chaoticky až na poslední chvíli. Pociťuje stavy úzkosti a napětí. Je impulzivní. Pozor na lhostejnost, uzavřenost a tvrdohlavost. Je umíněná, žárlivá a majetnická. Pozor na vztek, mstivost a prudké emoce. Chyby hledá v druhých.

13 – zranitelnost

Vlastnosti, možnosti
Je samostatná a ctižádostivá. Je věrná, otevřená a odpovědná. Je oddaným partnerem. Tvrdě pracuje pro získání materiální jistoty. Je praktická a spolehlivá. Stále hledá nové příležitosti a cíle. Je to vůdčí osobnost. Má ráda zodpovědnost. Je činorodá a aktivní. Je přizpůsobivá. Práce se stává koníčkem. Dovede inspirovat druhé. Dovede vytvořit bezpečí domova.
Je zranitelná. Prosazuje se vliv dominantní osoby, rodičů, partnera nebo příbuzných. Má nedostatek sebedůvěry. Je dobré vyhýbat se rutině a jednotvárnosti.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Je vznětlivá. Má někdy dojem, že je k ničemu. Je urážlivá a nedůtklivá. Chybí ji sebedůvěra. Dovede někdy velmi ublížit slovem. Pozor na výbuchy hněvu a konflikty. Pozor na zmatek v životě a extrémní přístupy k druhým – buď někoho miluje nebo nenávidí. Prosazuje své bez snahy o nalezení kompromisu. Pozor na zbytečná rizika. Silná závislost např. na jídle, alkoholu, drogách, sexu. lécích apod. Pozor na hádavost, vyprovokování scén a vyhraněné názory.

14 – cílevědomost

Vlastnosti, možnosti
Zařizuje si život podle sebe. Potřebuje bezpečné domácí prostředí a dobré povolání. Tvrdě pracuje a dovede vydělat peníze. Je dobrá v podnikání a obchodě. Je ohleduplná, pozorná a spolehlivá. Pouští se do velkých podniků. Je velmi aktivní. Je dobrosrdečná, moudrá a pohotová. Důležitá je změna, jež přináší nové podněty v činnosti. Může se projevit sklon k hudbě a někdy sklon ke spiritualitě nebo náboženství. Je ambiciózní, vytrvalá a plná nápadů. Je samostatná a zodpovědná. Je přitažlivá a přizpůsobivá. Rychle myslí a často i mluví. Chce co nejvíce využít nabízených příležitostí. Někdy ráda komunikuje pomocí symbolů nebo čísel.
Nemá ráda, když jí někdo jiný radí. Snaha dodržovat staré, i když nefunkční zvyklosti. Vyhýbat se pohodlnosti až lenosti. Někdy snaha vyhnout se některým problémům. Sní o hmotném světě.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Je vznětlivá a impulzivní. Těžko zapomíná na křivdy. Při vzniku potíží ihned vyhledává změny. Někdy se může stát diktátorem. Pozor na podceňování. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při výběru přátel. Je nervózní. Pozor na chybný odhad a nesprávné plánování. Zahazuje dobré příležitosti. Vymýšlí a přivolává sobě i druhým problémy. Pozor na alkohol a drogy. Je zbrklá.

15 – odvaha

Vlastnosti, možnosti
Je vnímavá, citlivá a nezávislá. je ambiciózní, aktivní a energická. Má kuráž a odvahu. Je hrdá a pracovitá. Má tvůrčí projev. Je starostlivá a laskavá. Rodina je pro ni vším. Někdy vyjadřuje své názory přímo bez zábran. Má ráda majetek a popularitu. Má ráda přepych a snaží se dosáhnout majetku. Má ráda volnost a nevázaný život. Je komunikativní a vtipná. Dovede ocenit krásu.
Chce si vše vyzkoušet na sobě. Žárlivě střeží svoje soukromí. Je posedlá prací, získáváním financí či výživou apod. Naučit se přijímat realistické závazky.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Je vzpurná. Velmi nepříjemně působí stres. Obtížnější poznání. Utrácí značné sumy a vede rozmařilý život. Je sentimentální. Někdy vybuchne a je hrubá. Pozor na emocionální nevyrovnanost. Někdy záliba ve vytváření extrémních životních situací a záliba v alkoholu apod. Je pomstychtivá a neústupná. Je tvrdošíjná při prosazování svých záměrů. Pozor na zlost, zlomyslnost a obviňování druhých.

16 – přímočarost

Vlastnosti, možnosti
Má jasný názor na to, co je v životě dobré a špatné. Ozývá se proti netoleranci. Má dobrou pozorovací schopnost. Má smysl pro harmonii a lad. Je něžná a milá. Má snahu dobře vycházet s druhými a pochopit, co potřebují. Vydrží dělat vše dlouho. Má ráda nezávislého partnera. Má léčitelské sklony a inklinuje k duchovnímu životu. Dovede léčit i sama sebe. Smysl života hledá v pomoci druhým. Mohou se objevit sklony k tzv. prorockým snům. Je soucitná a umí naslouchat druhým. Je ctižádostivá a společenská. Dovede na sebe převzít odpovědnost. Je to silná osobnost využívající intuice pro dosažení svých cílů. Má dobré analytické myšlení.
Nesnáší dogmatiky. Chce si vše odzkoušet na své kůži. Někdy se přespříliš fixuje na rodinu či příbuzné. Má exhibicionistické sklony. Je třeba si vážit toho, co má. Více času věnovat partnerovi. Někdy žije v iluzích.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Nemá ráda pravidla a omezení. Trpí nejistotou a duševním napětím. Pozor na pletichaření a intriky. Je opatrná a má obavu ze ztráty postavení. Neúspěch ji značně trápí. Život může být plný vzestupů a pádů. Je zahleděná příliš do sebe a tím ztrácí pojem o realitě. Je málo průbojná. Pozor na lenost. Je přecitlivělá. Pozor na zlost, emocionální nevyrovnanost a snahu zasahovat do života druhých. Je chladná a vypočítavá. Má sklon k provokování. Nemá ochotu vzít v úvahu názory druhých.

17 – zdatnost

Vlastnosti, možnosti
Tato osoba má sílu a je odvážná. Je citlivá a ctižádostivá. Má dobrou pozorovací schopnost. Je výkonná, bystrá a pracovitá. Má vůdcovské schopnosti. Velmi důležitý je milostný vztah. Je společenská. Mohou se projevit sklony k léčitelství. Dovede správně myslet a déle uvažovat. Úspěchů dosáhne ve zralém věku. Dosáhne bohatství. Má smysl pro realizaci svých plánů. Je materiálně založená. Má dobré logické myšlení. Hluboce věří v život a nepropadá panice. Je ambiciózní a odhodlaná. Hledá netradiční způsoby řešení vzniklých situací. Bere na sebe povinnosti.
Při výběru přátel se výhradně obracet na členy rodiny anebo velmi dobré přátele. Jde přímo k cíli. Vyhýbat se manipulaci s druhými. Buď má snahu ovládat nebo je ovládána. Nedostatek sebedůvěry.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Je náchylná k dramatickým citovým projevům. Někdy dělá scény. Je zlostná a vrtošivá. Někdy se jeví jako primadona. Je s ní obtížné soužití. Někdy její postoj přináší vnitřní konflikty. Je agresivní a dotěrná. Myslí jen na sebe. Je tvrdohlavá a panovačná. Nestrpí odpor. Pozor na posedlost úspěchem a majetkem. Prudká cesta vzhůru a pak zhroucení. Je paličatá a egoista. Projevuje se úzkost z neúspěchů.

18 – odpovědnost

Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je silná a zdatná. Je přemýšlivá a má dobrou inteligenci. Je starostlivá a má ochraňovatelský vztah k lidem. Dovede získat inspiraci z vyšších zdrojů. Někdy sklon k filozofii. Je upřímná a zásadová. Dovede překonat obtížné situace. Je materialista a vše dělá pro získání majetku. Touží po uznání. Je chytrá a ambiciózní. Má organizační schopnosti a silnou vůli. Má sklon k experimentování.
Má vyhraněné názory a chce mít vždy pravdu. Vyhýbá se chlubení svým majetkem, bohatstvím, mocí, úspěchem a postavením. Je citlivá na to, co řeknou druzí. Chce vědět vše o svém partnerovi. Nekritizovat druhé, ale snažit se je pochopit.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Je ukvapená a ztřeštěná. Je hněvivá a nedůtklivá. Trpí vnitřními konflikty a napětím. Má nepokojnou mysl a sklony k melodramatičnosti. Nerovnováha energie vede k zdravotním obtížím. Je žárlivá. Život je plný dramatických změn. Nevyrovnaná energie narušuje každý přátelský vztah i manželství. Někdy bývá zlomyslná a neřestná. Pozor na hrubosti a krutosti. Pozor na karmu především v oblasti uznání. Pozor na předsudky, autoritářství a agresivitu. Je cynická a skeptická k životu.

19 – účastenství

Vlastnosti, možnosti
Má velkou sílu a elán. Je moudrá, chápavá a účastná. Je intelektuálně založená. Je trpělivá a snaží se vyhovět žádostem druhých. V milostných vztazích je oddaná. Chce porozumět partnerovi a je velkorysá. Vášnivě ochraňuje rodinu. Je ctěná a vážená. Je úspěšná a majetná. Obvykla pracuje tam, kde je dobře placená. Svým způsobem je průkopníkem ve své oblasti. Je vynalézavá a tvořivá. Je přímá a vitální při dosahování svých cílů. Má ráda privilegované postavení, a proto tvrdě pracuje, aby jej dosáhla. Má neochvějnou víru v sama sebe. Je vlídná a sebevědomá.
Je nezávislá, až někdy osamocená. Není dobré, když ji někdo ignoruje, zneužívá nebo zklame. Příliš lpí na svých názorech a vysokých požadavcích.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Je obtížné jí porozumět. Je nevyrovnaná a náladová. Pozor na nadřazenost a snahu být výjimečný. Je panovačná a nervózní. Je neurotická a nesoudná. Je žárlivá. Je tvrdohlavá a výbušná. Pozor na podlézavost především významným osobám. Pozor na zlobu a litování sama sebe. Tvrdošíjně jde za svými cíli. Ráda kritizuje druhé. Nedostatek sebedůvěry.

20 – intuice

Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je citlivá, oddaná a laskavá. Pro tuto osobu je velmi důležitý partner. Milostný vztah hraje vážnou roli. Je trpělivá. Potřebuje lásku a něhu. Hledá harmonii. Je pečlivá a starostlivá. Má sklon k soucítění a spolupráci. Je otevřená. Dobře řeší spory, neboť se snaží o dohodu. Je tolerantní a umírněná. Je přemýšlivá.
Špatně snáší samotu. Zaujímá vyhraněný postoj vůči druhým. Je náladová.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Může dojít ke ztrátě sebeovládání. Je prchlivá. Je zlostná a vzteklá. Pozor na stres, neboť přináší problémy se zdravím. Je netrpělivá a nervózní. Rychle mění svůj názor. Pozor na citovou konfrontaci a emocionální projevy. Je nerozhodná a propadá smutku. Je bojácná a zranitelná. Pozor na manipulaci s druhými.Další články z kategorie
Pro výpis všech článků z kategorie klikněte zde.

Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
    
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 
2011-2022 © PiDi Soft |  Mapa webu |  Odkazy