ZASÍLÁNÍ NOVINEKZASÍLÁNÍ NOVINEK


Registrace   |   Ztráta hesla     
Košík je prázdný.
Trápení s dětmi začíná většinou už o generaci dříve.
S. Bear-Oberdorf


facebook stránky - mějte přehled o novinkáchVYHLEDÁVÁNÍVYHLEDÁVÁNÍ
V článcích Ve videu
V produktech Všude
NAŠE NABÍDKANAŠE NABÍDKA
Články o zdravíČlánky o zdraví
Pro volný časPro volný čas


Budeme rádi za podporu stránek ZDE. DěkujemeTOPlistČakra 7. - korunní čakra :: funkce, emoce, čištění


Zvedněte si náladu našimi vtipy.


Kategorie článků:  Články o zdraví  -  Meridiány


Pocit funkční: vnímání bytí, klid, vědomí sama sebe
Pocit při bloku: zoufalství, nepřijímání dějů

Žlázy s vnitřní sekrecí: epifýza

Orgány pod vlivem čakry: mozek

Harmonická funkce

V sedmé čakře nedochází k blokádám ve vlastním slova smyslu, může být pouze více nebo méně vyvinuta. Když se začíná korunní čakra otvírat, budeš zažívat stále častěji okamžiky, při kterých bude mizet oddělenost tvého vnitřního bytí a vnějšího života. Tvé vědomí bude dokonale ztišené a široké a v tomto klidu zažiješ svou vlastní podstatu jako všudypřítomné čiré Bytí, ve kterém je vše obsaženo.
S postupným rozvíjením korunní čakry nastanou tyto okamžiky stále častěji a budou stále jasnější, až přejdou v trvalou skutečnost. Jsi-li pro ně zralý, může toto konečné osvícení nastat náhle a nelze z něj již "propadnout" zpět. Máš pocit, že ses probudil z dlouhého snu a že teprve teď žiješ ve skutečnosti. Během cesty ses stal vyprázděnou nádobou, kterou teď až do posledního koutku zaplnilo božské Bytí. Víš teď, že toto je tvá vlastní podstata, jediná trvalá realita. Tvé individuální "já" se stane "Já" Universa. Svým jednáním uskutečňuješ úmysl Stvořitele, a světlo, které vyzařuješ, otvírá srdce všech bytostí, schopných vnímat boží přítomnost. Když chceš nyní něco vydět, postačí jen zaměřit na to svou pozornost, neboť všechno existuje v tobě, v Božském Bytí, se kterým jsi jedno. Tak je Stvoření hra, která se odehrává v neohraničenosti tvého vlastního vědomí.

Poznáš, že pevná hmota není nic jiného než jedna myšlenková forma božského vědomí, a tedy ve vlastním slova smyslu neexistuje. Vše, co jsi považoval za realitu, se tím stává iluzí. Prožíváš největší prázdnotu - avšak tato prázdnota je totožná s největší plností, protože je to život ve své čisté podstatě. A tato božská podstata života je čirá blaženost.

V letech, ve kterých nastává na základě životních cyklů mimořádná otevřenost energiím korunní čakry, dostáváš šanci získat v rámci svého dosavadního vývoje takovou hloubku poznání, která se ti dosud nezdála možnou. Meditace a pocity oddanosti k Bohu ti v tomto období mohou víc než jindy zprostředkovat pohledy do tvé božské podstaty a vyvolat v tobě zážitky jednoty. Měl bys této příležitosti využít a více než jindy se zaměřit dovnitř. Připadá nám v této souvislosti pozoruhodné, že fontanely kojenců jsou v prvních devíti až dvacetičtyřech měsících ještě otevřené. Malé děti žijí v prvním období své pozemské existence ještě ve vědomí nedílné jednoty.

Projevy uzavřené čakry

Čakry nám mohou zprostředkovat množství vědění, zkušeností a schopností. Ale bez otevření korunní čakry budeš mít stále pocit oddělenosti od plnosti bytí, stále nebudeš zcela zbaven pocitu strachu. Tímto strachem se bude udržovat poslední zbytek blokád v tvých čakrách. Nemohou se rozvinout do celé šíře svých možností, jednotlivé energie nevibrují v plném souladu se záměrem Stvořitele, a tím ani v harmonii se sebou navzájem.

Pokud se v letech, kdy nastává vývoj korunní čakry neotevřeš duchovním pravdám, můžeš mít v této době pocity nejistoty a ztráty cíle. Měl bys takové pocity považovat za upozornění, že se máš obrátit víc dovnitř. Možná pocítíš i určitou nesmyslnost svého dosavadního života a výraznější strach ze smrti.

Zkusíš možná potlačit tyto nepříjemné pocity "útěkem" do mnoha různých aktivit, nebo přijetím nové zodpovědnosti, abys dokázal svoji nepostradatelnost. Také nezřídka dochází k tomu, že si lidé v tomto stadiu "přitáhnou" nemoc, která je přinutí ke klidu. Nevyslyšíš-li tato posleství, zůstaneš pravděpodobně ve svém dalším životě připoután k vnějším věcem a ohraničen svým osobním "já".

Možnosti čištění a aktivování sedmé čakry

  • Při naladění do Reiki je otevřena kromě jiných korunní čakra čímž se zvýší množství vesmírné energie, která je praktikantovi Reiki k dispozici. Tím se stává citlivějším, vnímavějším. Díky tomu začne u sebe všímat různých omezení ve vztahu k sobě samému, nepohod,  pocitů křivdy, viny , strachů a různých zdánlivě nepříjemných situací ve vztazích s okolím a s tím se mu samozřejmě nabízí možnost - neřešit nic a o to citlivěji vnímat sebe sama jako oběť a ukřivděnce a nebo - k čemuž nástroj Reiki má sloužit -  hledat a nacházet postupně odpovědi týkající se jeho sebepřijetí bez podmínek a pochopení vlastní vnitřní podstaty a životní cesty a realizovat je ve svém životě, postupně začne žít sám sebe. Postupně se harmonizují všechny čakry podle témat se kterými souvisejí, zvyšuje se vitalita a upevňuje zdraví , 7. čakra se otevírá víc a víc a člověk má k dispozici o to víc energie. Je to jakýsi vývoj ve spirále nahoru.
  • Účinky přírody : meditace nebo jen odpočinek v klidu a tichu na vrcholu hory co nejblíže k otevřenému nebi
  • Účinky zvuků: hudbou korunní čakry je ticho. V tichu jsme výjimečně bdělí a vnímaví všem tónům Stvoření.

Sedněte, nebo lehněte si, tak, aby jste se cítili pohodlně a nic vás netlačilo v prostoru,

kde je pokud možno ticho, nebo kde jsou jen monotónní nic neříkající zvuky. Snažte

se nevyvíjet žádnou aktivitu. Snažte se nevnímat ušima, snažte se nevnímat zavřenýma

očima, snažte se nevnímat podněty, které k vám přichází z různých částí vašeho těla.

Jen buďte. Nic nečekejte, nečekejte na výsledek, prostě buďte. Tuto meditaci nelze

dělat po aktivních činnostech. Tělo a mysl by měly být delší dobu před meditací

v klidu. Mysl by měla být v pohodě a spokojená. Pak je možné s touto meditací začít.

Může trvat pár minut, to obvykle když začínáte a postupně se může prodlužovat až na

hodiny. Máte-li problémy s koncentrací, můžete nechat oči otevřené, ale nezaostřujte

je, lze použít ve tmě a nebo v šeru.

Nebo je vhodná např.  meditační hudba, která v ticho přechází a nebo na ticho připravuje. Korunní čakru otvírá hláska "m", v Indii považovaná za vokál, zpívaná tónem H. Je to trvalé bzučení bez hranic a struktury. Tak reprezentuje jednotu, čisté neohraničené vědomí bez formy, v němž jsou všechny formy latentně obsaženy.

Zpěv mantry ÓM

  • Účinky barev : korunní čakru otvírají a rozšiřují fialová , bílá, purpurová.  Fialová způsobuje transformaci ducha i duše a otvírá je duchovním dimenzím. Ruší ohraničenost a může vést k zážitku kosmické jednoty. Bílá obsahuje v sobě spektrum všech barev. Integruje různé roviny života do vyššího celku a otvírá duši božskému světlu, poznání a uzdravení . Pro harmonizaci sedmé čakry můžete použít fialovou nebo purpurovou barvu. Použití barev je jen prostředek podpory, bez ostatní práce na sobě nemůže způsobit v sedmé čakře podstatnější změny. Pro vysvětlení významu purpurové jsem si vypůjčila charakteristiku z Aurasomy: "Pokud dokážete v purpurové vidět barvu, která je mezi fialovou a červenou, pochopíte metaforu osvobození se od duality. Prožít nebe (fialová) na zemi (červená) je možné teprve tehdy, kdy přestanou existovat polarity. Z tohoto důvodu jsou v purpurové čakře uloženy akášické záznamy: mimo dualitu a tedy i falešné soudy, které tento stav vytváří.Purpurová je neblíže Bohu a jako taková představuje vše - věci velké i malé. Všechny mají stejnou důležitost. Jinými slovy tato barva pojednává o nesmírné úctě k posvátnosti všeho života.Člověk, který integroval purpurovou ví, že je dost dobrý, a dokáže tedy sám sebe ocenit a ohodnotit. Cítí se bezpečný tím, kým je, neboť dobře ví, že má zázemí na rovinách mnohem vyšších, než je naše běžná fyzická existence. Nenechá se tedy příliš ovlivnit názory druhých. Právě touto schopností odpoutat se od všech úsudků a takzvaně dobrých nebo špatných výsledků se takovýto člověk stává velmi harmonickou bytostí - v osobních vztazích i v zaměstnání."
  • Účinky drahokamů

Ametyst,  křišťál, diamant, zlatý kalcit, fluorit,  čaroit

  • Účinky vůní

Kadidlo: Ne náhodou je kadidlo, získávané z pryskyřice kadidlovníku (Olibanum), klasickým vykuřovacím prostředkem při náboženských obřadech. Jeho vůně povznáší ducha i duši a čistí atmosféru. Nechává zapomenout na každodennost, prohlubuje schopnost víry a vyzvedává duši na úroveň, kde se může stát nádobou na boží světlo.

 

Lotos: Lotosový květ je na Východě symbolem krásy a duchovní dokonalosti. Koření v bahně a zvedá se svým květem vysoko vzhůru. Právě tak dokonalý       člověk žije ve světě, jeho pravá podstata však zůstává světem nedotčena a je v jednotě s Bohem. Vyzařují z něj světlo a harmonie šířící do světa lásku,     radost a poznání. Vůně lotosu nese v sobě toto poselství. Vede vnímavou a připravenou duši na cestu k jednotě s Bohem.

 

Zdroj: Základní kniha o čakrách - S.Sharamon a B.J. BaginskiDalší články z kategorie
Pro výpis všech článků z kategorie klikněte zde.

Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
    
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 
2011-2022 © PiDi Soft |  Mapa webu |  Odkazy