ZASÍLÁNÍ NOVINEKZASÍLÁNÍ NOVINEK


Registrace   |   Ztráta hesla     
Košík je prázdný.
Trápení s dětmi začíná většinou už o generaci dříve.
S. Bear-Oberdorf


facebook stránky - mějte přehled o novinkáchVYHLEDÁVÁNÍVYHLEDÁVÁNÍ
V článcích Ve videu
V produktech Všude
NAŠE NABÍDKANAŠE NABÍDKA
Články o zdravíČlánky o zdraví
Pro volný časPro volný čas


Budeme rádi za podporu stránek ZDE. DěkujemeTOPlistVina a výčitka - nejničivější emoce


Zvedněte si náladu našimi vtipy.


Kategorie článků:  Články o zdraví  -  Nemoci a jejich léčba


Ukazovat prstem na viníka, je ukazováním na sebe

Být dobrý, nespočívá v tom, že jsem se neprovinil, ale v tom, že se chceme napravit. (Giovanni Melchior Bosco)

Mnozí lidé si myslí, že pocit viny je velmi dobrý, ušlechtilý pocit, dokonce ho mohou považovat za ctnost. Myslí si, že pocit viny je projevem zdravého svědomí, že tím vyjadřují pokoru a schopnost potrestat se za chyby a tím se nutí být lepšími. Pocit viny je však jedním z najsebadeštrukčnejších pocitů. Člověk se jím sám odsoudí a také potrestá. Pocit viny a vědomí viny spouští sebatrestajúce programy. Uvědomme si, jaké důsledky má trestání dětí tělesným nebo psychickým trestem? Dítě se začne bát. Rovně v člověku, který se trestá pocitem viny, se spouští mechanismus, když strach z opakovaného selhání a sebapotrestania nepříjemným pocitem viny mu má zabránit v řízení, za které by se cítil vinen, které by sám sobě vyčítal.

Stejně nepříjemně na člověka působí i výtka od jiných. Člověk cítí, že selhal a trestá se nepříjemným pocitům. Na energetické úrovni si uzavírá přísun energie, lásky, sebelásky. Trestem je její omezení, hněv nasměrován na sebe.

Hledání příčiny

Otázka: "Proč se mi tohle stalo?" Nám nijak nepomůže. Naopak bolest ještě prohloubí. Taková otázka je hlubokou výčitkou celému vesmíru, a zároveň je také málo motivující otázkou. Položme si raději otázku - z jakého důvodu se obviňuji, kritizuji, nadávám si, vyčítám si? Za každou takovou výčitkou je pocit studu, pocit provinění a nevědomá potřeba potrestat se.

Jaká je příčina sebatrestání?

Je to přesvědčení, že trestem si budeme lépe pamatovat správný, požadovaný vzorec chování. Jaký je však důvod, že člověk nenachází jiný účinnější způsob, jak se učit, než je učení přes sebatrestanie a sebepoškozování? Tou příčinou je vysoký potenciál zvýšit si sebeúctu a sebelásku. Takový člověk je na sebe přísný a potřebuje se naučit více milovat sám sebe. To, že se takový člověk i ve výchově jiných, například svých dětí, uchyluje ke stejné strategii, je přirozeným důsledkem, že tuto metodu uplatňuje v sebevýchově.

Jakou jinou možnost máme?

V pozitivním smyslu má pocit viny a trest zabránit dělání něčeho, co pokládáme z našeho pohledu za špatné. Trest nás může naučit, co dělat nemáme, ale nenaučí nás, co dělat máme. Negativní je třeba nahradit za pozitivní. Mnoho lidí se ztratí v sebatrestaní. Upadají, ztrácejí energii, vyprazdňují se. Tu prázdnotu je třeba nahradit sebeúctou a lásky k sobě.

Za výčitky se trestáme, abychom si osvojili požadované vzorce chování.

Trestající člověk se snaží změnit své chování, chce být lepším. Trest a pocit viny je vždy spojen s bolestí, utrpením, křivdou, vztekem. Pocitem viny si do života přitahujeme nepříjemné věci a události. Pocit viny je projevem nedostatku důvěry v život. Je projevem toho, že se pokládáme za nedokonalých, chybných, zkažených. Pravda o nás je taková, že jsme stvoření dokonale. Pokud se takoví nevnímáme, je třeba změnit náš vlastní pohled na nás a celý svět. Pocit viny je skrytým a převráceným projevem pýchy. Člověk, který se obviňuje a trestá, se cítí být nesmírně důležitý. Myslí si, že když se potrestá a způsobí si bolest, změní tím svět.

Jak se léčit z pocitu viny?

Z pocitu viny se můžete vyléčit tak, že převezmete odpovědnost za svůj život. Odpovědnost, ne pocit viny. Netřeba si tyto dva pojmy mýlit. Člověk jedná nejlepší, jak v dané chvíli dokáže a může. Výtka, že nejednal jinak, je nepochopením, že jednal nejlépe, jak mohl.

Následně přijetím situace odpustit sobě i jiným


Důsledkem výčitky je nepříjemný pocit viny. Pocit viny cítíme intenzivně v celém těle. Ten nepříjemný pocit v těle člověka je důsledkem zablokované energie. Energie je blokována, registrujeme to jako nepříjemný pocit především v oblasti žaludku nebo solar plexu, tedy 3. čakry. V důsledku dlouhodobě blokované energie se projeví na úrovni fyzického těla onemocněním. Často se to projevuje onemocněním ledvin, jater. Při vysoce toxickém pocitu viny přicházejí těžší onemocnění, destrukce vnitřního prostředí, rakovina. Například dlouhodobě živený pocit viny jako důsledek potratu, může u ženy vést k rakovině dělohy.

Vyvolávání pocitu viny jako manipulace

Lidé ve snaze, aby změnili tento svět na lepší, vyvolávají pocit viny v jiných, aby tím v přesvědčení, že tím pomáhají dělat svět lepším, přivedli ostatní k sebereflexi. Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Příčinou, že to dělají, je jejich pýcha. Oni vědí, jak správně se život má žít. Problémem je, že svou představu agresivně vnucují jiným. Přitom nevědí, že každý jednáme tak, abychom se na svém životě naučili, jak být vnitřně svobodnými a šťastnými bytostmi.

Všimněte si, jak se cítíte, když vám někdo něco vyčítá?

Když vám někdo vstupuje do svědomí, ptá se, proč jste věci dělali tak a ne jinak? Vždy se při tom cítíme nepříjemně.

Je to odpověď našeho organismu na blokování energie. Blokujeme si ji sami, když přijmeme roli oběti a cítíme se vinnými. V důsledku pocitu viny se nám sníží sebeúcta, cítíme se mizerně, ztrácíme energii. Naše světlo svítí slabší. Pokud to trvá dlouhodobě, zhasne úplně. Vyvolávání pocitu viny i výčitky jsou vysoce toxické a hrubou manipulací. Není možné současně milovat i vyčítat.

Výtka je projevem nespokojenosti a nedůvěry.


Jak se vůči manipulaci vyvoláváním pocitu viny účinně bránit?

Pokud se někdo ve vás pokouší vyvolat pocit viny, zeptejte se v duchu, co od vás ten člověk potřebuje? Možná vaši pozornost, možná vaši pomoc, možná vaši lásku, soucit. Ověřte si, co potřebuje a dejte mu to.
Pokud jste udělali něco v minulosti, což z dnešního pohledu nepovažujete za správné, odpusťte si svou tehdejší nevědomost. Má smysl se trestat za to, že jste jednali nejlepší, jak jste tehdy dokázali?
Můžete se z té situace poučit i bez trestu?

Etikoterapie má řešení

Vzít odpovědnost do svých rukou namísto pocitu viny a utrpení, které z něj vyplývá, znamená naučit se dělat volby, rozhodnutí, znamená to naučit se správně definovat své záměry. Vina a trest nedává možnost volby. Dělá z nás oběti, otroků vlastního trestu. Ztrácíme svobodu. Nedělají nás svobodnějšími, a tedy šťastnějšími. Pocit odpovědnosti umožňuje přijímat či vytvářet nové myšlenky a způsoby chování. Není lásky bez úcty. Není úcty bez sebeúcty.

 

Každý člověk je součástí vesmíru. Tak, jak se chováme k sobě, takový máme vztah ik celku, jehož jsme součástí a který nás přesahuje. Proto je tak nesmírně důležitá sebeúcta.

Představte si živý organismus, ve kterém každá buňka plní svou specifickou roli. Pokud tato buňka začne ničit samu sebe, přestane si plnit své povinnosti a začne narušovat celý organismus.

Proto láska k Bohu se začíná láskou k sobě. Naučme se milovat sami sebe, a to bezpodmínečnou láskou. Milovat sebe jako malou část Vesmíru, Boha. Takto je pak přirozené přistupovat nejen k sobě, ale ik ostatnímu stvoření, které je stejně malou částí velkého celku. Pocit odpovědnosti umožňuje činit rozhodnutí, volby. Umožňuje vytvářet nové myšlenky a způsoby chování.

Důležité je opustit staré, v sobě již překonané vzorce chování a nahradit je novými, lepšími.

Je třeba přijmout sebe sama, akceptovat a respektovat se, stejně přijmout svět takový, jak je, až tak se celý náš svět změní na lepší svět.

Pocit viny je hlavní příčinou nehod, úrazů, otřesů v životě člověka a způsobuje i traumata.

Neboť vina si žádá trest a trest si hledá oběť.

Pocit viny je jedním z projevů pýchy, ledaže obrácený. Od dětství nám byla vnucována představa dobra a zla, lásky a nenávisti. Děti mohou dělat chyby, ledaže není nutné je trestat, ale je třeba je učit disciplíně, vysvětlovat jim, jaké ponaučení z toho mohou získat. Tak se naučí, že i složité situace v životě jsou příležitostí něco se naučit, růst. Trest vyvolává v člověku bolest a pocit křivdy.

Přepólování

Pokud v životě dostáváte to, co nechcete, přemýšlejte o tom, co v životě chcete. Pak měňte své postoje, myšlenky a činy, dokud vám život začne dávat to, co chcete.

  • To má smysl zkusit.
  • Udělejte to nyní.
  • Rosteme společně.

Mgr. Vladimír Červenák - http://www.advaita.sk/Další články z kategorie
Pro výpis všech článků z kategorie klikněte zde.

Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
    
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 
2011-2022 © PiDi Soft |  Mapa webu |  Odkazy